93 714 33 43
   
 

Castellano

   
 

Vallès Gent Gran  ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

     

 

Filosofia

 

Vallès Gent Gran neix de l’ inquietud personal i professional al observar les necessitats que la societat actual té envers la família.

L’actual etapa de creixement i desenvolupament de la nostra societat, obliga a crear noves estratègies d’atenció a la família.  Juntament amb la incorporació de la dona  al món laboral, les necessitats de les famílies s’han modificat, externalitzant totes  aquelles necessitats domèstiques, particulars, amb l’objectiu de que els familiars disposin de més temps per al seu oci i descans, i que puguin centrar-se en la seva activitat professional.

El servei d’ajuda a domicili (SAD), atenció a la persona i ajuda a la llar, és un conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o personals, en situacions de mancances  d’autonomia.

És un servei social de caràcter assistencial i preventiu, dirigit a aquelles persones que per la seva edat, discapacitat o falta d’autonomia, tant si és de caràcter temporal o permanent, no poden realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i necessiten d’una tercera persona per millorar la seva qualitat de vida sense abandonar el propi domicili.

Orientades a donar suport a la família en qualsevol situació de canvis que puguin produir condicions d’inestabilitat en algun d’ells, portant en moltes ocasions a situacions d’estrès que desestabilitzen  la seva vida quotidiana.

Realitzat mitjançant personal qualificat i supervisat, té com a objectiu desenvolupar tasques assistencials, preventives i educatives que habilitin a la persona per la vida autònoma.

 

 

 


Vallès Gent Gran  C/ del Berguedà 43,  Pol. Ind. Pla de la Bruguera, Edifici Centre de Serveis, Local 8      08211 Castellar del Vallès (Barcelona)  Tel/Fax 93 714 33 43